با استابلایزر

با سوختن قطعات خداحافظی کن!!

استابلایزر توان 75kva

نوع ماشین: شونهر

سال نصب استابلایزر: 1392

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1393

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر:1400

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1400

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1392

 

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1392

استابلایزر توان 120kva

نوع ماشین: واندویل

سال نصب استابلایزر: 1394

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1393

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر: 1391

سال نصب استابلایزر: 1393

نوع ماشین: واندویل

سال نصب استابلایزر :1394

سال نصب استابلایزر :1393

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر:93

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1396

سال نصب استابلایزر: 1394

سال نصب استابلایزر: 1392

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر: 1394

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر: 1394

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر:92

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1393

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر: 1393

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر:1394

نوع ماشین: شونهر

سال نصب استابلایزر: 

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر: 1393

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر: 1392

نوع ماشین: شونهر

سال نصب استابلایزر :1393

سال نصب استابلایزر :1394

نوع ماشین: شونهر

سال نصب استابلایزر: 1394

سال نصب استابلایزر: 1395

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1395

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر:1391

نوع ماشین: واندویل

سال نصب استابلایزر :1393

 

نوع ماشین: شونهر

سال نصب استابلایزر: 1394

 

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1395

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر:1392

سال نصب استابلایزر:1393

نوع ماشین: 

سال نصب استابلایزر :1393

نوع ماشین: واندویل

سال نصب استابلایزر: 1394

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1396

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر: 1392

 

نوع ماشین: شونهر

سال نصب استابلایزر :1394

استابلایزر توان 150kva

نوع ماشین: شونهر

سال نصب استابلایزر: 1394

 

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1396

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1398

 

نوع ماشین: شونهر

سال نصب استابلایزر :1395

سال نصب استابلایزر :1398

 

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر: 1395 

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر: 1395

 

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1395

سال نصب استابلایزر: 1396

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1396

سال نصب استابلایزر: 1395

سال نصب استابلایزر: 1394

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر:1396

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1396

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1395

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1395

نوع ماشین: شونهر

سال نصب استابلایزر: 1400

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر: 1395

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر: 1394

نوع ماشین : واندویل

سال نصب استابلایزر: 1395

نوع ماشین: شونهر

سال نصب استابلایزر: 1398

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر: 1395

نوع ماشین : شونهر

سال نصب استابلایزر: 1394


چرا ساینار !؟

کیفیت بالا

پشتیبانی 24 ساعته

اورجینال بودن کالا

تکنولوژی پیشرفته

نـظـر
مشـتریـان

بعد از نصب استابلایزر روی ماشین های بافندگی شرکتم آسیب های ناشی از سوختن برد به صفر رسیده است.
لوگو فرش اکسیر
فرش اکسیر
با وجود استابلایزر هزینه تعمیرات و خسارت های ماشین آلات شرکتم به حداقل رسیده است.
فرش پایار

سـوالات متـداول

استفاده از استابلایزر ولتاژ، با تثبیت ولتاژ ورودی موجب حفاظت از ماشین آلات صنعتی  و افزایش عمر مفید ماشین می شود

 بسته به کار و حرفه شما در شرکت صنعتی ساینار استابلایزر با توان های مختلف تولید گردیده است برای مشاوره از استابلایزر     مناسب برای شما با مشاوران ما تماس بگیرید.

 در استابلایزر های استاتیک برخلاف استابلایزرهای دیجیتال هیچ قطعه مکانیکی در آن هابه کار نرفته است و کاملا به صورت     الکترونیکی تثبیت ولتاژ را انجام می دهند.